see uth banner

μενού

Το Προσωπικό του ΠΤΕΑ

Επαφή

Άλλες πληροφορίες

galini   

Ακαδημαϊκή βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 24210-74755

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 Τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Γλωσσολογία
 • Τυπολογία
 • Σωματοποίηση και συμβολισμός στη γλώσσα
 • Κοινωνιογλωσσολογία, ιστορική γλωσσολογία με έμφαση στις μειονοτικές γλώσσες
 • Λεξικοποίηση, γραμματικοποίηση, εδραιωμένο και παραγωγικό λεξιλόγιο στην ΕΝΓ
 • Διδακτική μητρικής και δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Διγλωσσία-Πολυγλωσσία
 • Γλωσσικός και ψηφιακός γραμματισμός σε σχολικό και μη σχολικό πλαίσιο και σε πολυπολιτισμικά ή/και περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα
 • Παραγωγή-ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Μαθήματα ΠΤΕΑ

 • ΕΝΓ1: Δομή και περιβάλλοντα επικοινωνίας
 • ΕΝΓ2: Συγχρονία και διαχρονία, εμπλεκόμενοι χρήστες και φορείς
 • ΕΝΓ3: Εφαρμογές της τρισδιάστατης σύνταξης με έμφαση στην εκπαίδευση
 • ΕΝΓ4: Δάνειοι και εξειδικευμένοι τύποι ως εργαλεία επικοινωνιακής πρόσβασης

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Τρίτη      11:00 - 12:00
 • Πέμπτη  12:00 - 13:00

Διοικητικό-οργανωτικό έργο
Ερευνητικά-Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα: Επιστημονικώς υπεύθυνη στο ερευνητικό με κωδικό έργου 4962.01.27 Ανίχνευση και καταγραφή όρων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Μάιος 2015 – Δεκέμβριος 2016) Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. εγκρίθηκε στην υπ’αριθμ.190/29-09-2015 Συνεδρίασή Επιστημονικώς υπεύθυνη στο έργο Διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα με Διαχείρηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωδικό ς έργου Ε02719 (1/9/2015 έως 31/12/2016)

Συγγραφικό έργο

1. Βιβλία:
1.1 Sapountzaki, G. (2010) Markers of Tense, Aspect, Modality and Agreement as possible auxiliaries in Greek Sign Language. VDM Publishing House, Beau-Bassin
1.2 Σαπουντζάκη, Γ. (2016). ‘Μπες στο Νόημα! Β’ μέρος: αντιπαραβολή σημασιολογικών πεδίων μεταξύ ομιλούμενης Ελληνικής και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο και DVD. Αυτοέκδοση
1.3 Σαπουντζάκη, Γ. (υπό έκδοση). ‘Μπες στο Νόημα! Α’ μέρος: βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές Ελληνικής και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο και DVD. Αυτοέκδοση

2. Διδακτορική Διατριβή:
1. Sapountzaki, G. (2005). Free, functional Markers of Tense, Aspect, Modality and Agreement as possible auxiliaries in Greek Sign Language. Centre of Deaf Studies, University of Bristol.

3. Κεφάλαια σε βιβλία:
3.1 Brendan Costello, Evita Fotinea, Annika Herrmann, Galini Sapountzaki & Rannveig Sverrisdóttir (in press) “The native lexicon”, Chapter 1 of Part III of J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau, and M. Steinbach (eds) SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Mouton de Gruyter

3.2 Roland Pfau, Athanasia-Lida Dimou, Evita Fotinea & Galini Sapountzaki “Verbal morphology; Tense” (to appear). Chapter 2 of Part 3 of J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau, and M. Steinbach (eds) SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Mouton de Gruyter

3.3 Sapountzaki, G. (2014). Chapter 11: Greek Sign Language. In: Sign Languages of the World - A Comparative Handbook. Eds: Julie Bakken Jepsen, William B. McGregor, Goedele De Clerck, Sam Lutalo-Kiingi. Mouton De Gruyter.
3.4 Sapountzaki, G. (2009). Sign language Agreement Auxiliaries. In: Roland Pfau, Markus Steinbach & Bencie Woll (eds.) 2009: A Handbook on Sign Language Linguistics Handbook. Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) series. Walter de Gruyter Mouton. Berlin ; New York.

3.5 Quer, J., Mazzoni, L. & Sapountzaki, G. (2007). Transmission of Sign Languages in Mediterranean Europe. In : Diane Brentari (ed.) 2007: Sign Languages: A Cambridge Language Survey. Cambridge Univ. Press. Cambridge ; Massachusetts.
3.6 E. Efthimiou, G. Sapountzaki, K. Karpouzis, S-E. Fotinea, “Developing an e- Learning platform for the Greek Sign Language”, Ιn: Helping people with Special Needs, Edited Volume. ICCHP - 9th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, July 7-9, 2004, Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France. Springer – Verlag (long paper).

4. Διδακτικό υλικό:

4.1 Σαπουντζάκη, Γ (2013). Επικοινωνώντας για θέματα Υγείας και Ασθένειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Σεμινάρια εκπαίδευσης ιατρών και παρα-ιατρικών επαγγελμάτων, Hellenic Medical Students’ International Committee, Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης.
4.2 2. Σαπουντζάκη Γ. (2009). Λέξεις και Προτάσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: μια πρώτη γεύση. ψηφιακός δίσκος. Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένωση Ελλήνων Φυσικών & Π.Τ.Ε.Α. Π.Θ.
4.3 2. Σαπουντζάκη Γ. (2009). Εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά με προβλήματα ακοής. Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ένωση Ελλήνων Φυσικών & Π.Τ.Ε.Α. Π.Θ.
4.4 Σαπουντζάκη Γ. (2009) Σημειώσεις για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: φάκελος διδακτικού υλικού για το μάθημα ‘Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 2’. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
4.5 Σαπουντζάκη Γ. (2008). ‘Εγγραμματισμός του Κωφού Παιδιού’: φάκελος διδακτικού υλικού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
4.6 Σαπουντζάκη Γ. (2007). Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Φάκελος διδακτικού υλικού για το μάθημα ‘Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 1’. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

5. Δημοσιεύσεις σε ξένα επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση:

5.1 Sapountzaki, G. (2007). “Free functional elements of Tense, Aspect, Modality and Agreement as possible auxiliaries in Greek Sign Language”. In: Sign language and Linguistics, Vol. 10:1/2007 pp. 91-99. John Benjamins Press, Amsterdam ; Philadelphia.
5.2 Efthimiou, E. Fotinea, S.-E., Sapountzaki, G. (2007). “Feature-based natural language processing for GSL synthesis”. In: Sign Language and Linguistics, Vol. 10:1/2007, pp. 3-23. John Benjamins Press, Amsterdam ; Philadelphia.
5.3 Efthimiou, E., Sapountzaki, G., Karpouzis, K., Fotinea, S. – E. (2007). “Ε-accessibility to Educational Content for the Deaf”. EurODL, Vol. 1/2007. Elsevier.
5.4 E. Efthimiou, Sapountzaki, G., Karpouzis, K., Fotinea, S. – E. (2004). “Developing an e-Learning platform for the Greek Sign Language”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Eds. K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, D. Burger, Springer (ISBN: 3-540-22334-7), Vol. 3118, 2004 pp. 1107-1113.

6. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση:

6.1. Sapountzaki, G., Tzanetopoulou, A. and Prigkou, A. (2015). Greek Sign Language poetic and narrative elements towards visualizing Greek Poetry; another point of view of poetry for hearing students. Πρακτικά του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Εκπαίδευση Κωφών (22nd International Congress on the Education of the Deaf -ICED2015). Αθήνα, 6-9 Ιουλίου 2015.
6.2. Sapountzaki, G., Efthimiou, E. and Andreou, G. (2015). Application of Saussurean theory on signed sign classes. Πρακτικά του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Εκπαίδευση Κωφών (22nd International Congress on the Education of the Deaf -ICED2015). Αθήνα, 6-9 Ιουλίου 2015.
6.3. Sapountzaki, G., Fotinea, S.-E. & Efthimiou, E. (2007). Documentation of Greek Sign Language; Theoretical implications and practical considerations. Proc. of LAGB Conference on Language Documentation and Linguistic Theory. School of Oriental & African Studies, Univ. of London, 7-8 December 2007.
6.4. Σαπουντζάκη, Γ., Άντζακας, Κ., Ζήκα, Ρ., Παντελάκη, Α., Τσεκούρα, Μ. Η Σύνταξη της Κτήσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Τομέας Γλ/γίας Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων, 31 Αυγ. – 2 Σεπτ. 2007.
6.5. Efthimiou, E., Fotinea, S. – E., Sapountzaki, G (2007). “GSL educational content for E-learning”, Proc. of the ICL 2005 Conference on Interactive Computer Aided Learning, September 28 - 30, 2005, Villach, Austria.
6.6. Efthimiou, E., Fotinea, S. - E., Sapountzaki, G. (2006). “Processing Linguistic Data for Greek Sign Language Structure Representation” Proc. of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC06) - Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Lexicographic matters and didactic scenarios, Satellite Workshop to LREC-2006 Conference, May 28, pp.49-54. Genoa, Italy, 22-28 May 2006.
6.7. Efthimiou, E., Fotinea, S. – E., Sapountzaki, G. (2005). “Sign Language educational content creation: exploiting avatar technologies for dynamic signing”. Proc. of the 3rd International Conference on IT Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA-05). Florida, USA, July 14-17 2005.
6.8. G. Caridakis, K. Karpouzis, G. Sapountzaki, S-E. Fotinea, E. Efthimiou (2005). “A dynamic environment for Greek Sign Language Synthesis using virtual characters”, Proc. of the Web3D 2005 Symposium, Workshop on Education and Training, March 29 - April 1 2005, Bangor, UK.
6.9. Sapountzaki G., Efthimiou, E.,Carpouzis, C., Kourbetis, V. (2004). Open-ended Resources in Greek Sign Language: Development of an e-Learning Platform. In : Streiter, Oliver / Vettori, Chiara (eds.) : L-REC04, Workshop proceedings : Representation and processing of sign language. Paris :ELRA (2004) pp. 13-19.

6β. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων μετά από κρίση:

6.10. Σαπουντζάκη, Γ. και Παλιάκη, Μ. (2014α). Ένταξη κωφού παιδιού σε τυπικό Δημοτικό Σχολείο στη Χαλκιδική, μέσα από τη διδασκαλία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συμποσίου με θέμα ‘Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει: ο ρόλος της δια βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Ανήκοου και Βαρήκοου Πληθυσμού’. Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 2014.
6.11. Σαπουντζάκη, Γ. και Κορώνα, Σ. (2014α). ‘Ο ρόλος της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και οι παρεμβάσεις των αρμοδίων οργάνων’. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συμποσίου με θέμα ‘Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει: ο ρόλος της δια βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Ανήκοου και Βαρήκοου Πληθυσμού’. Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 2014.
6.12. Σαπουντζάκη Γ. (2013). Μαθήματα από την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Επιφανειακές γλωσσικές δομές και παραμελημένες επικοινωνιακές αξίες. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συμποσίου με θέμα ‘Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει: ο ρόλος της δια βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Ανήκοου και Βαρήκοου Πληθυσμού’. Χανιά, 18 Ιουλίου 2013.
6.13. Σαπουντζάκη, Γ., Μπότσογλου, Κ., Γκανά, Ε., Δημερά, Μ., & Τσιόβουλου, Κ. (2012). Η εκμάθηση της Ε.Ν.Γ. ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίoυ, 19-21 Νοεμβρίου 2010. Ρέθυμνο. Εκδόσεις Διάδραση, 2012.
6.14. Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Σ. – Ε. (2007). Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς μαθητές μέσω δικτυακής πλατφόρμας. Πρακτικά διημερίδας με θέμα ‘Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών’, Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
6.15. Σαπουντζάκη, Γ. (2007). Δείκτες Χρόνου, Άποψης, Τροπικότητας και Συμφωνίας ως πιθανά βοηθητικά ρήματα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα- έμφαση σε διαδικασίες Γραμματικοποίησης. Πρακτικά από το: Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Οι Κωφοί στην Ελληνική Πραγματικότητα. Μονάδα Αγωγής Κωφών, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, 7-9 Σεπτ. 2007.
6.16. Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. (2007). Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου:‘Ψηφιακό Υλικό: Ζητήματα Δημιουργίας, Διδακτική Αξιοποίηση & Αξιολόγηση’. Βόλος, Παν/μιο Θεσσαλίας.

7 Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές
7.1 Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Τσελά Βασιλικής, με θέμα «Αναγνωστικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες στην Ελληνική ως μητρική και στη Γαλλική ως ξένη γλώσσα σε μαθητές με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης», η οποία έλαβε χώα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 9 Ιουνίου 2015.
7.2 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης υποβληθεισών εργασιών σε θέματα γλώσσας και γλωσσολογίας στο 22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED 2015) Αθήνα, 6-9 Ιουλίου 2015
7.3 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης υποβληθεισών εργασιών 3o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο ‘Ο ρόλος της δια βίου μάθησης και της διάδοσης της νοηματικής γλώσσας στην ποιότητα ζωής κωφού και βαρήκοου πληθυσμού’. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015

8 Επιστημονική ευθύνη ερευνητικών προγραμμάτων

8.1. Επιστημονικώς υπεύθυνη στο ερευνητικό με κωδικό έργου 4962.01.27 «Ανίχνευση και καταγραφή όρων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» (Μάιος 2015 – Δεκέμβριος 2016) εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8.2. Επιστημονικώς υπεύθυνη στο ερευνητικό με κωδικό έργου Ε02719 «Διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα» (1Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) με Διαχείρηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

9. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα – συνέδρια

Συμμετοχές σε workshops μετά από πρόσκληση:

10.1. 2007 European Science Foundation (ESF) Exploratory Workshop / Economic & Social Research Foundation (ESRC) Workshop. Sign Language vs. gesture: where is the boundary, and how can we know more? organised by: London City Univ. & Univ. College London (UCL) at: Institute of Cognitive Sciences & Technologies, Rome, Italy, 6-7 December, 2007.
10.2. 2004 European Science Foundation (ESF) Exploratory Workshop. Modality Effects on the Theory of Grammar: A Crosslinguistic View from Sign Languages of Europe; Univ. of Amsterdam, Univ. of Nijmegen, Univ. of Barcelona & Viataal, St. Michielsgestel. Barcelona, Spain, 15- 17 November 2004.
10.3. 2003 Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος: Ημερίδα – Συμμετοχικό Εργαστήριο Εισαγωγής στη θεωρία Γραμματικής της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Κτήριο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, 1 Μαρτίου 2003.

10. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα:

10.4. 2014 ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ - Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ) από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης) ως επιστημονικός συνεργάτης με καθήκοντα τη μοντελοποίηση της πολυτροπικής άρθρωσης και της χρήσης του νοηματικού χώρου κατά τη δημιουργία του νοηματικού γλωσσικού μηνύματος,
10.5. ανάλυση των σημασιολογικών δεικτών τους οποίους χρησιμοποιούν οι νοηματικές γλώσσες κατά την εκφορά λόγου στον τρισδιάστατο χώρο,
10.6. έλεγχο και εμπλουτισμό επισημειωμένων δεδομένων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) σε περιβάλλον επισημείωσης i-Lex και σύνδεση κανόνων της γραμματικής της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με ομάδες συναφών παραδειγμάτων από δεδομένα πραγματικής χρήσης.

10.7. 2012-2013 Breaking The Silence - Σεμινάρια για την εκμάθηση λήψης ιατρικού ιστορικού στην ελληνική νοηματική γλώσσα. HelMSIC, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης.
10.8. 2011-2015 Sign Gram Cost Action IS 1006. “Individuals, Societies, Cultures and Health. COST Action, IS1006. Unravelling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage”. Τακτικό μέλος & μέλος της ομάδας Σύνταξης ΝΓ.
10.9. 2010 -11 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. DICTA-SIGN: Sign Language Recognition, Generation and Μodelling with application in Deaf Communication: αυτοματοποίηση φωνολογικών εντολών που εμψυχώνουν ανθρωποειδή 3D σε απόδοση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (υπεύθυνη προγράμματος: Ε. Ευθυμίου).
10.10. 2009-10 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Παν/μιο Θεσσαλίας: Ευαισθητοποίηση στην ετερότητα μέσα από πειραματική διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε ακούοντα νήπια και προνήπια στους νομούς Πιερίας και Μαγνησίας (υπεύθυνη προγράμματος: Κ. Μπότσογλου).
10.11. 2009-10 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Παν/μιο Θεσσαλίας: Έρευνα στην πρώιμη γλωσσική κατάκτηση και ανάπτυξη εργαλείου πρόγνωσης γλωσσικών διαταραχών: Προγλωσσικές και πρωτογλωσσικές εκφωνήσεις ζευγών διδύμων βρεφών 4 μηνών έως 2 ετών. (υπεύθυνη προγράμματος: Ι. Νησιώτου).
10.12. 2008-9 Ένωση Ελλήνων Φυσικών & Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Παν/μίου Θεσσαλίας, Βόλος, σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2008-9.: επιστημονική υπεύθυνη σε πρόγραμμα καταγραφής βασικών τύπων προτάσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στα πλαίσια των σεμιναρίων, έρευνα και ψηφιακή καταγραφή βασικών τύπων προτάσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Παραγόμενο προϊόν: Ψηφιακός δίσκος (DVD) « Λέξεις και Προτάσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: μια πρώτη γεύση» (υπεύθυνη προγράμματος: Γ. Σαπουντζάκη).
10.13. 2005-7 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Έργο «ΔΙΑΝΟΗΜΑ» Ηλεκτρονική καταγραφή, κωδικοποίηση και γραμματική ανάλυση φυσικών προτάσεων της ΕΝΓ. (υπεύθυνη προγράμματος: Σ.- Ε. Φωτεινέα).
10.14. 2004-6 Max-Planck Institute of Psycholinguistics, University of Nijmegen, the Netherlands. Sign language typology research group: a cross-linguistic comparison of possessives and existentials in 19 different sign languages. (Project director: U. Zeshan).
10.15. 2003-5 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ «ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ» (κ.α. 44-e-learning) με στόχο την εξαγωγή συντακτικών κανόνων για την ΕΝΓ και δημιουργία υπολογιστικής γραμματικής για συντακτικό αναλυτή τροφοδοσίας τρισδιάστατου μοντέλου για το νοηματισμό προτάσεων σε ΕΝΓ. (υπεύθυνη προγράμματος: Ε. Ευθυμίου).
10.16. 2003 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΥΠΕΠΘ. Έργο 2003ΣΕ04530072 Μέτρο 1.1.4 ΕΠΕΑΕΚ: Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της κατηγορίας ‘Προβλήματα Ακοής’ για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών στην νοηματική γλώσσα (υπεύθυνος προγράμματος: Β. Κουρμπέτης).
10.17. 1996 - 99 Κοινοτικό Project Sign On Europe. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Νοηματικής Γλώσσας. Υπεύθυνη έρευνας / απόδοσης του παραδοτέου κεφάλαιου: Τεχνολογίες και Πολυμέσα σε σχέση με την Κώφωση στην Ελλάδα.
10.18. 1993 – 94 Έρευνα και εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με έλλειψη ακοής. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (υπεύθυνος προγράμματος: κ. Κρουσταλλάκης)

Συμμετοχή σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια
Η κ. Γ. Σαπουντζάκη έχει συμμετάσχει με αναρτημένες εργασίες και προφορικές ανακοινώσεις σε πάνω από 20 διεθνή και ελληνικά συνέδρια με θέματα από το χώρο της Γλωσσολογίας και της Ειδικής Αγωγής.
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών
Theory and Practice in Language Studies, The Linguistics Journal, Education Research Journal, Higher Education Studies, Australian Journal of Learning Difficulties, GiST Education and Learning Research Journal, English Linguistics Research, American Journal of Life Science Journal of Curriculum and Teaching, European Journal of Language, Linguistics and Literature, Advances in Neuroscience Research, European Journal of Educational Sciences, Asian Social Science of the Canadian Centre for Science and Education.
Guest Editor του περιοδικού International Journal of Disability, Development and Education
Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά: Επάρκεια (Certificate of Proficiency in English, Univ. of Cambridge)
Ελλ. Νοηματική: Επάρκεια (δίπλωμα διερμηνείας Ε.Ν.Γ. Σωματείου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ.).
Επίσης, γνώση Γαλλικής, Γερμανικής, Ρωσικής γλώσσας, καθώς και Βρετανικής Νοηματικής γλώσσας σε επίπεδα χαμηλότερα της επάρκειας.
Σπουδές
Ιούν.2005 Απόκτηση διδακτορικού τίτλου (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ της Αγγλίας ως υπότροφος του ΙΚΥ με θέμα τους βοηθητικούς δείκτες ως πιθανά βοηθητικά ρήματα στη γραμματική της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Υπεύθυνη επιβλέπουσα σπουδών εκ μέρους του Ι.Κ.Υ.: καθ. Βενέττα Λαμπροπούλου. Επιτηρήτρια σπουδών στο Παν/μιο Bristol: Dr Rachel Sutton-Spence.
Φεβρουάριος 1997 Δίπλωμα διερμηνείας από και προς την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Οκτ. 1990-Σεπτ. 1994
Αποφοίτηση από το Τμήμα Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αποφοίτηση από τη Γλωσσολογική κατεύθυνση.

Εργασιακή εμπειρία

2015- 16 Διδασκαλία στα πλαίσια του μαθήματος «Φροντίδα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 2015- 16

27/1/2012 – έως τώρα Διορισμός ως Λέκτορας με θητεία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία: Περιγραφή και Διδακτική Μεθοδολογία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας».
Ακαδ. έτη 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10
Διδάσκουσα με βάση το Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Παν/ μιο Θεσσαλίας. Μαθήματα: ‘Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 1’, ‘Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 2’, ‘Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 3’, ‘Γραμματισμός Κωφού Παιδιού’, ‘Πρόσβαση του Κωφού Παιδιού στην Εκπαίδευση και το Αναλυτικό Πρόγραμμα’ .
2007 - Διδάσκουσα των μαθημάτων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (θεωρία και πράξη), Βαρηκοΐας και Κώφωσης στα Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή που διοργανώθηκαν σε Αθήνα και Δράμα κατά το 2008-2009 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Παν/μίου Θεσσαλίας (υπεύθυνος καθηγητής κ. Λάμνιας Κ.) και στα ετήσια Προγράμματα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία
(Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπευτική Αποκατάσταση) του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το 2007-2015 (υπεύθυνος καθηγητής κ. Καραπέτσας Α.).

Απρίλιος 2004 - Μέλος ΕΤΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Καθήκοντα: υποστηρικτικές συνεδρίες με φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με τη γραμματική, την εκμάθηση & τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Διαλέξεις με τα παραπάνω θέματα στα πλαίσια μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Διερμηνεία από / προς Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Επεξεργασία & μεταφράσεις εργασιών σχετικών με τις νοηματικές γλώσσες και τη γλωσσική ανάπτυξη των κωφών και βαρήκοων παιδιών. Δημιουργία & επεξεργασία βιντεοκειμένων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, κ.ά.
Οκτώβριος 2003 – Συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ» με στόχο την ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας για την από απόσταση διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτης γλώσσας, και του προγράμματος «ΔΙΑΝΟΗΜΑ», αναλαμβάνοντας την ηλεκτρονική καταγραφή, την κωδικοποίηση και τη γραμματική ανάλυση φυσικών προτάσεων της ΕΝΓ. +++
Οκτώβριος 2003 - Διδασκαλία στη Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος σε τμήματα κατάρτισης υποψηφίων διερμηνέων, και δασκάλων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Αντικείμενο διδασκαλίας: γραμματική δομή νοηματικών γλωσσών, θεωρητικές αρχές γλωσσολογίας, εφαρμογές γλωσσολογίας στην Ε.Ν.Γ.
Μάρτιος 2004 Συνεργασία με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην επιμέλεια κειμένων του υπό έκδοση αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στα δημόσια σχολεία.
1994-7 & 2001-2 Υποστηρικτικές συνεδρίες με κωφούς φοιτητές (support tuition) University of Bristol Access Centre στην Αγγλία καθώς και ιδιωτικά στην Ελλάδα.
Σχ. έτη 1993 - 2003 Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε κωφούς, αλλοδαπούς και παλιννοστούντες φοιτητές σε συνεργασία με τους εξής φορείς, καθώς και ιδιωτικά: City of Bristol College (UK), Soundwell College, Bristol (UK), Volkhochschule, Salzburg, (Austria), Διαπολιτισμικό Λύκειο Βαρυμπόμπης & Γυμνάσιο/Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργ/λης (Αθήνα).
Μάρτ.- Σεπτ. 2000 ΚΕΚ ΑΜΕΑ Γαλατσίου: Διερμηνέας - σύμβουλος Ε.Ν.Γ. για κωφούς σπουδαστές στα πλαίσια της στήριξης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων.
Αύγ. 1999 & 2000 Παρουσίαση ημερησίων δελτίων ειδήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στον τηλεοπτικό σταθμό Αnt1.
Σχ. έτη 1996 - 1999 Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων αναλυτικού προγράμματος Β΄θμιας Εκπαίδευσης στο Ειδικό Γυμνάσιο/Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης και στο 1ο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλιννοστούντων Βαρυμπόμπης.
• Παράλληλα, εκπρόσωπος του σχολείου μου στην Εθνική Επιτροπή Νοηματικής Γλώσσας στα πλαίσια του Κοινοτικού Project Sign On Europe, με ευθύνη να ερευνήσω το κεφάλαιο Τεχνολογίες και Πολυμέσα σε σχέση με την Κώφωση στην Ελλάδα.
1997 - Διερμηνείες από και προς την Ελληνική Νοηματική, την Ελληνική και την Αγγλική ομιλουμένη γλώσσα. Στις ίδιες γλώσσες, μεταφράσεις κειμένων.

 

 

 

 

Go to top