see uth banner

μενού

Υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, που είναι αντίστοιχο ή συναφές με το βασικό πτυχίο και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.

Η Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος κρίνει αν ο υποψήφιος ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (Νόμος 2083/92) και ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ, ένα από τα οποία ορίζεται ως Επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος. Από τα άλλα δύο μέλη το ένα μπορεί να είναι λέκτορας του οικείου τμήματος, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 α΄ του προηγούμενου άρθρου.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής.

Go to top